Biuro Kosztorysowo-Budowlane "norma" Mirosław Świętuchowski istnieje na rynku od lutego 2011 r. Mieścimy się przy ul. Zakątek w Białymstoku. Zajmujemy się opracowaniami kosztorysowymi, opiniami i ekspertyzami z zakresu kosztorysowania, przedmiarowania i obmiarowania robót. 


Dodatkową działalnością jest prowadzenie szkoleń z zakresu kosztorysowania. Ponadto firma zajmuje się sprzedażą cenników Sekocenbud firmy Promocja i oprogramowania do kosztorysowania KOMA 5 firmy Kosztman, Norma firmy Athenasoft, oraz harmonogramowania Planista firmy Planista. 

Działania przedsiębiorstwa: 
- sporządzanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, zamiennych i powykonawczych,
- sporządzanie kosztorysów dla uzyskania kredytów bankowych, 
- sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót, 
- obliczanie wartości kosztorysowej inwestycji, planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych, 
- weryfikacja dokumentacji kosztowych, 
- sporządzanie opinii i ekspertyz z zakresu kosztorysowania, 
- sporządzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
- wykonywanie inwentaryzacji robót, 
- opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych robót, 
- prowadzenie szkoleń grupowych i indywidualnych z kosztorysowania.